Subscribe to RSS Feed

Ülevaade Eesti Eugeenika Seltsist

on May 28th, 2013 by Merike Kungla

See ülevaade on koostatud kirjandusteadlase Krista Aru TÜ loetud kultuuriloo kodutööna. Ülevaadet koostades avastasin, et suhtumisest eugeenikasse ja selle rakendamisest sõjaeelses Eesti Vabariigis  on vähe räägitud. Sestap siis jagan oma tööd, mis pole küll täiuslik, kuid sai siiski Krista Arult heakskiidu, ka teiega.
Eesti Eugeenika Seltsi kohta on andnud vast kõige põhjalikuma ülevaate meditsiiniajaloolane Ken Kalling [...]

Continue reading about Ülevaade Eesti Eugeenika Seltsist »

Category: Tähtsad inimesed | 1 Comment, Join in »